Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

Vejledning til udarbejdelse af lokal Lønstatik

I forbindelse med aftalerne om NY LØN mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere er det pålagt amterne og kommunerne at fremlægge det nødvendige lønstatistiske grundlag til lokale forhandlinger for personalegrupper som er overgået til ny løndannelse. Der er opstillet et minimumsindhold for statistikken, men det er ikke aftalt, hvem der konkret udarbejder lønstatistikken, det kan være kommunen selv, et konsulentfirma eller FLD.

På baggrund af kravene om en ”obligatorisk lønstatistik” har FLD dels indlagt en sådan i det statistikmodul med lokale løndata på cd-rom, som udbydes til amter og kommuner dels produceret en vejledning til udarbejdelse af en lønstatistik for de kommuner og amter som foretrækker selv at udfærdige statistikken.

”Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik”, er baseret på principper

  1. som ligger til grund for FLD's egen statistikproduktion,
  2. har været anvendt i en årrække ved produktion af forhandlingsstatistikker
  3. er gennemprøvede og accepteret af både arbejdstager- og arbejdsgiverpartnerne som velegnede til formålet.

Vejledningen gennemgår de væsentligste forhold, principper og begreber ved udarbejdelse af en lønstatistik og gør det dermed muligt for amter og kommuner at udarbejde forhandlingsstatistikker på et ensartet grundlag som bl.a. også kan give de lokale arbejdsgivere indbyrdes mulighed for sammenligninger på en måde som er uafhængig af opgørelsesmetoden .Download: PDF-format

Vejledning til udarbejdelse af lokal Lønstatik 2001For at kunne downloade og læse publikationerne skal man have instal- leret Adobe Acrobat Reader

Hvis du ikke allerede har Adobe Acrobat Reader kan du hente den her