Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

Personaleomsætningsstatistik

Omfatter en række tabeller med opgørelser af personaleomsætningen, dvs. den personalemæssige af- og tilgang mellem den kommunale sektor og de øvrige sektorer samt af personalemobilitet, dvs. personalemæssige ændringer inden for den kommunale sektor med hensyn til stilling og ansættelseskommune.

Tabellerne viser omsætningen og mobiliteten fordelt på stillingskategorier (overenskomst/aftale) dels for det samlede personale dels fordelt på kvinder og mænd.

Desuden beskrives personalebevægelser fordelt på pensionsformer/-ordninger og aldersgrupper.

Under forordet findes tabeller med hovedtal samt en tabel som viser perso-
naleomsætningen over en årrække for henholdsvis det samlede personale og fordelt på kvinder og mænd.Download: PDF-format

Personaleomsætningsstatistik 09-10
Personaleomsætningsstatistik 08-09
Personaleomsætningsstatistik 07-08
Personaleomsætningsstatistik 06-07
Personaleomsætningsstatistik 05-06
Personaleomsætningsstatistik 04-05
Personaleomsætningsstatistik 03-04
Personaleomsætningsstatistik 02-03
Personaleomsætningsstatistik 01-02
Personaleomsætningsstatistik 00-01
Personaleomsætningsstatistik 99-00
Personaleomsætningsstatistik 98-99
Personaleomsætningsstatistik 97-98
Personaleomsætningsstatistik 96-97For at kunne downloade og læse publikationerne skal man have instal- leret Adobe Acrobat Reader

Hvis du ikke allerede har Adobe Acrobat Reader kan du hente den her