Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

Kommunestatistik

Viser det personalemæssige ressourceforbrug i den kommunale sektor fordelt på sektorer og formål (hovedkonto, - funktioner).

Forbruget pr. hovedkonto er opgjort dels for hele den kommunale sektor dels for det enkelte amt, herunder opdelt på ansættelse i amtskommunen eller de enkelte kommuner inden for amtet.

Forbruget pr. hovedfunktion er optalt for hele landet pr. forhandlingsområde, dvs. Amtsrådsforeningen i Danmark (ARF), Kommunernes Landsforening (KL), Københavns kommune (KBH) og Frederiksberg kommune (FRB) samt specielt for hovedkonto 3 (Undervisning og kultur) og hovedkonto 5 (Social- og sundhedsvæsen) pr. amt og kommune. I tabellerne er fortaget en optælling af personale ansat i fælleskommunale institutioner.

Under forordet er opstillet en oversigtstabel samt en tabel med antals- og procentfordelingen pr. hovedkonto for en årrække.Download: PDF-format

Kommunestatistik 2010
Kommunestatistik 2009
Kommunestatistik 2008
Kommunestatistik 2007
Kommunestatistik 2006
Kommunestatistik 2005
Kommunestatistik 2004
Kommunestatistik 2003
Kommunestatistik 2002
Kommunestatistik 2001
Kommunestatistik 2000
Kommunestatistik 1999
Kommunestatistik 1998
Kommunestatistik 1997
Kommunestatistik 1996For at kunne downloade og læse publikationerne skal man have instal- leret Adobe Acrobat Reader

Hvis du ikke allerede har Adobe Acrobat Reader kan du hente den her