Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

Medarbejdere

Økonomisk konsulent
Anne-Marie Sonne Schrøder
33703813 / 20924179 amj@krl.dk
Udvikling og vedligeholdelse af datagrundlaget for månedsstatistikkerne,
Nyhedsbreve,
Lønspredningsstatistik,
Institutionsregister,
Forespørgsler
Formidling vedr. SIRKA og Lokale Løndata
Fuldmægtig
Ann-Sofie Malmsjô
33703821 asm@krl.dk
- Institutionsregister
- Månedsstatistikken (Pension)
- Kontonumre
Chefkonsulent
Henrik Faber Andersen
33703804 / 21457829 hfa@krl.dk
Hjemmesiden (krl.dk) - SIRKA - Lokale Løndata - Beregningsgrundlaget til OK18 - KRL-forum - løn- og pensionssatser.
IT-Konsulent
Janus Harder
33703807 / 24491384 jae@krl.dk
Overenskomststatistik, Fraværsstatistik, Personaleomsætningsstatistik
Løndatachef
Kaj Jacobsen
33703810 / 40418635 kjj@krl.dk
Løn- og personalestatistikker, Reguleringsordningen
Fuldmægtig
Lasse Hadberg
33703812 / 40418625 lhh@krl.dk
- Fraværsstatistik,
- Personaleomsætningsstatistik
- Ligestillingsstatistik
- Beregninger vedr. gennem-snitsløngarantien til OK
Student
Lasse Petersen
33703808 / 1 lps@krl.dk
Fuldmægtig
Marianne Block
33703815 mab@krl.dk
Institutionsregisteransvarlig
Månedsstatistik (registre)
Beregningsgrundlag til OK (registre)
Overenskomststatistik (registeransvarlig)
Økonomisk konsulent
Martin Hansen
33703806 / 20845145 mhn@krl.dk
Månedsstatistikken, Overenskomststatistikken, Overenskomststatistikken i præsteret tid, Særydelsesstatistikken, Vejledning i brug af Sirka og Lokale løndata, Forespørgsler
Fuldmægtig
Mirnesa Rizvanovic
33703060 miri@krl.dk
Overassistent
Sanne Heman
33703820 shh@krl.dk
Sekretærfunktioner,
manuelle skemaer,
discokoder,
register
Administrative opgaver
Planlægger
Xavier Christian Malling
33703825 xcm@krl.dk
Serverarbejde og data modtagelse