Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

ARBEJDSPROGRAM 2016

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har to hovedopgaver:

  • Udarbejdelse af såvel centrale som lokale løn- og personalestatistikker for den kommunale og regionale sektor.

  • Udvikling og vedligeholdelse af et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

For så vidt angår den første hovedopgave, vil hovedaktiviteten i 2016 være de årlige og månedlige udtræk til Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem. De 12 månedlige udtræk danner grundlag for kontorets overenskomststatistik og kommunestatistik. Udtræk for november måned danner grundlag for den årlige ligestillingsstatistik og personaleomsætningsstatistik.

Det årlige fraværsudtræk danner sammen med de 12 månedsudtræk grundlag for en kommunal og regional fraværsstatistik, og udtrækket leveres endvidere til Danmarks Statistik. De 12 månedsudtræk danner sammen med fraværsudtrækket grundlag for overenskomststatistikken udarbejdet i præsteret tid.

De månedlige udtræk udgør grundlaget til KRL’s månedlige, regionale og kommuneorienterede lønstatistikker, lønspredningsstatistikker og Danmarks Statistiks lønstatistikker for kommuner og regioner.

... Læs arbejdsprogrammerne:
Arbejdsprogram 2018

Arbejdsprogram 2016