Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

Årsberetning

Kommunernes og Regionernes Løndatakontors formål er at:

 • Producere og formidle statistikker om løn- og personaleforhold på det kommunale og regionale område.

 • Udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

 • For så vidt angår den første hovedopgave, så er denne statistikproduktion opdelt i 2 punkter, nemlig 5 faste årlige statistikker samt månedlige faste statistikker.

  Offentliggørelsen af de årlige statistikker foregår dels i publikationsform dels via hjemmesiden, hvor produkterne kan downloades som pdf-filer.

  ... Læs hele beretningen(pdf):
  Årsberetning 2017
  Årsberetning 2016
  Årsberetning 2015