Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration


SD Silkeborg data KMD Opus
KMD KLP

T/F-koder og lnarter

021
Bidrag til ATP/pens
029
Frivilligt Ekstraarbejde (KRL)
030
Genetillæg
031
Overtid
032
Uregelmæssige betal.
044
Genforsikringspræmie
128
Normaltimer timeløn
937 Funktionsløn
938
Kvalifikationsløn
939
Resultatløn
940
Andre tillæg
941
Udligningstillæg
942
Overgangstillæg
943
"Ikke færdigforhandlet" tillæg
944
Grundlønstillæg
946
Seniorbonus (KRL)