Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration


SD Silkeborg data KMD Opus
KMD KLP

T/F-koder og lnarter

021
Bidrag til ATP/pens
029
Frivilligt Ekstraarbejde (KRL)
030
Genetillg
031
Overtid
032
Uregelmssige betal.
044
Genforsikringsprmie
128
Normaltimer timeln
937 Funktionsln
938
Kvalifikationsln
939
Resultatln
940
Andre tillg
941
Udligningstillg
942
Overgangstillg
943
"Ikke frdigforhandlet" tillg
944
Grundlnstillg
946
Seniorbonus (KRL)