Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

Vejledning

Strukturreformen, før og efter...

<\'.Vis<\'.Vis<\'.HS<\'.HS<\'.Vis<\'.Vis<\'.Vis<\'.Vis<\'.Vis<\'.Vis<\'.Vis<\'.Vis
Vejledning
Klik for at vise
fordeling på:
Ovk=Overenskomst
Stk=Stilling
Fra=Flytter fra
Til=Flytter til
Inst=Institutioner
VisAntal
fuldtids-
besk.
ialt
VisAntal
der flytter
fra amt
til kommune
VisAntal
der flytter
fra kommune
til kommune
VisAntal
der flytter fra
komm./amt
til region
Vis
Antal
der flytter
til staten
OvkStkFraTil- 33.577 241.987 98.391 14.622


Flytningerne mellem amter, kommuner, regioner og staten er baseret på oplysninger vi har modtaget
fra amterne, Københavns og Frederiksberg kommuner samt de kommuner der opdeles mellem flere
nye kommuner

Vi har dels fået oplysninger om hvilke institutioner der helt er overflyttet fra amterne til de nye kommuner
eller staten, og dels har vi fået oplysninger om hvilke personer der er overflyttet på områder, hvor der
ikke er tale om hele institutioner. F. eks Teknik- og Miljøområdet.

Oplysningerne er behæftet med en vis usikkerhed, idet det har været vanskeligt aft få præcise oplysninger
især hvor der ikke er tale om hele institutioner der er overflyttet.