Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration


KRL's stillingskoderegister

Sorter
Alfabetisk
Numerisk
Vis som
Regneark
OverenskomstområdeStillingKode
 
Administration og it mv., KL1. Tandklinikassistenter264-56
 Administrationsøkonomer264-27
 Assistenter264-10
 Billetpersonale, Gentofte264-83
 Bogbinderiassistenter (lukket gruppe)264-85
 Bogbinderisvende (lukket gruppe)264-86
 Datamatikere/Datanomer/AU´ere264-45
 Edb-assistenter264-42
 Edb-medarbejdere, Kbh264-46
 Erhvervssproglige korrespondenter264-15
 Eventkoordinatorelever264-97
 Eventkoordinatorer264-96
 Finacial controller264-90
 Finansøkonomer264-80
 Grafiske designere264-93
 Grafiske elever264-89
 Informatikassistenter264-44
 It-koordinatorer264-50
 It-medarbejdere264-43
 Jobkonsulenter/Vejledere m.fl.264-16
 Jobkonsulenter/Vejledere m.fl., ledere264-76
 Kontorassistenter264-01
 Kontorelever264-38
 Kontorfuldm./afdelingsledere (staten)264-37
 Kontorfunktionærer264-05
 Kontorledere264-23
 Kontorserviceelever264-82
 Kontorserviceuddannede264-81
 Ledende Edb-medarbejdere, Kbh264-51
 Ledere264-73
 Ledere ved forsorgshjem/krisecentre264-71
 Ledere, it-personale264-75
 Lægesekretærelever264-54
 Lægesekretærer264-53
 Markedsføringsøkonomer264-84
 Mediegrafikere264-94
 Multimediedesignere264-95
 Overassistenter264-24
 Personer i offentlige arbejdstilbud264-68
 Professionsbachelorer264-35
 Revisorer264-36
 Serviceøkonomer264-91
 Socialformidlere, Gentofte264-78
 Souschefer ved forsorgshjem/krisecentre264-72
 Specialister264-28
 Specialister, it-personale264-74
 Studerende264-92
 Sundhedsservicesekretærer264-09
 Tandklinikassistentelever, Gentofte264-57
 Tandklinikassistenter, Gentofte+Frb264-55
 Tandklinikassistenter, specialister264-79
 Trykkeriledere (lukket gruppe)264-88
 Typografer og Litografer (lukket gruppe)264-87
 Øvrigt kontor- og it-personale264-65
 
Administration og it mv., Regioner1. tandklinikassistenter259-54
 Administrationsøkonomer259-23
 Assistenter259-05
 Datamatikere/Datanomer/AU´ere259-30
 Edb-ass./operatører/programm./systempl.259-28
 Erhvervssproglige korrespondenter259-22
 Eventkoordinatorelever259-64
 Eventkoordinatorer259-63
 Financial controller259-57
 Finansøkonomer259-43
 Grafiske elever259-66
 Grafiske teknikere259-60
 Informatikassistenter259-15
 It-medarbejdere259-31
 Kontorassistenter259-01
 Kontorelever259-13
 Kontorserviceelever259-45
 Kontorserviceuddannede259-44
 Laboranter259-47
 Laborantpraktikanter259-46
 Laboratorieteknikere- og miljøteknikere259-48
 Ledere259-42
 Markedsføringsøkonomer259-55
 Mediegrafikere259-61
 Miljøassistenter259-49
 Multimediedesignere259-62
 Overassistenter, lukket gruppe259-10
 Personer i offentlige arbejdstilbud259-26
 Professionsbachelorer259-37
 Professionsbachelorer - Lab.259-51
 Serviceøkonomer259-58
 Specialister259-16
 Specialister, it-personale259-32
 Specialister, laboratorie- og miljøpers.259-50
 Specialister, socialformidlere, prot. 1259-56
 Tandklinikassistentelever259-53
 Tandklinikassistenter259-52
 Tasteoperatører og Edb-medhjælpere259-27
 Telefonister259-12
 Øvrigt kontor- og It-personale259-25
 
Akademikere, KLAgronomer/hortonomer m.fl.042-07
 Akademiingeniører042-09
 Arkitekter042-08
 Bachelorer m.fl.042-19
 Bibliotekarer042-17
 Chefkonsulenter042-64
 Chefpsykologer042-66
 Civilingeniører042-16
 Civiløkonomer042-27
 Diplomingeniører042-18
 Dyrlæger og bromatologer042-13
 Farmaceuter042-03
 Forstkandidater042-12
 Handelsjurister m.fl.042-14
 Introduktionsstillinger042-71
 Jobcentre, tidligere staten042-68
 Jurister og økonomer042-01
 Kiropraktorer042-56
 Landinspektører042-10
 Ledende psykologer042-65
 Levnedsmiddelingeniører042-55
 Levnedsmiddelkandidater042-67
 Magistre042-04
 Musikterapeuter042-05
 Personer i offentlige arbejdstilbud042-57
 Projektlønsansatte042-58
 Psykologer042-59
 Psykologiske konsulenter042-70
 Specialkonsulenter042-63
 Teknikumingeniører042-11
 Teologer042-69
 Øvr. akademikere042-15
 Øvr. akademikere, skalatrinaflønnede042-45
 
Akademikere, RegionerAgronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb272-25
 Agronomer/hortonomer m.fl.272-05
 Akademiingeniører272-07
 Akademiingeniører, gammelt lønforløb272-27
 Arkitekter272-06
 Arkitekter, gammelt lønforløb272-26
 Bachelorer m.fl.272-16
 Bachelorer m.fl., gammelt lønforløb272-32
 Bibliotekarer272-14
 Bibliotekarer, gammelt lønforløb272-36
 Chefkonsulenter272-38
 Chefpsykologer272-40
 Civilingeniører272-13
 Civilingeniører, gammelt lønforløb272-31
 Civiløkonomer272-18
 Civiløkonomer, gammelt lønforløb272-33
 Diplomingeniører272-15
 Dyrlæger272-11
 Dyrlæger, gammelt lønforløb272-30
 Farmaceuter272-02
 Farmaceuter, gammelt lønforløb272-22
 Forstkandidater272-10
 Handelsjurister m.fl.272-12
 Introduktionsstillinger272-48
 Jurister og økonomer272-01
 Jurister og økonomer, gammelt lønforløb272-21
 Kiropraktorer272-19
 Landinspektører272-08
 Landinspektører, gammelt lønforløb272-28
 Ledende psykologer272-39
 Levnedsmiddelingeniører272-46
 Levnedsmiddelkandidater272-49
 Magistre272-03
 Magistre, gammelt lønforløb272-23
 Mejeriingeniører272-17
 Musikterapeuter272-04
 Musikterapeuter, gammelt lønforløb272-24
 Personer i offentlige arbejdstilbud272-41
 Ph.d studerende272-47
 Projektlønsansatte272-42
 Psykologer272-20
 Psykologer og magistre,gammelt lønforløb272-35
 Psykologer, gammelt lønforløb272-34
 Specialkonsulenter272-37
 Teknikumingeniører272-09
 Teknikumingeniører, gammelt lønforløb272-29
 Øvr. akademikere272-43
 Øvr. akademikere, gammelt lønforløb272-44
 Øvr. akademikere, skalatrinaflønnede272-45
 
Ambulanceuddannet personale, RegionerAmbulanceassistenter288-01
 Ambulancebehandler288-02
 Elever288-04
 Områdeledere288-07
 Paramedicinere288-03
 Sygetransportmedarbejdere288-06
 Øvrigt Ambulanceuddannet personale288-05
 
Arbejds-, vej- og gartnerformændFormænd004-01
 
Audiologiassistenter og -eleverAudiologiassistentelever155-03
 Audiologiassistenter155-01
 Audiometrister (udgået)155-04
 Ledende audiologiassistenter155-02
 
Beredskabs- og ambulancepersonale, KLAlarmoperatører013-40
 Beredskabsassistenter013-05
 Beredskabsmestre013-10
 Brandmestre013-03
 Brandmænd/Ambulancefolk013-01
 Korpsbrandmester013-48
 Overbrandmester013-47
 Overchauffører013-46
 Reddere013-24
 Redderelever013-38
 Underbrandmestre013-02
 Vagtcentralmestre013-45
 Vagtcentralpersonale013-09
 Viceberedskabsmestre013-12
 Vicebrandinspektører013-44
 Øvr. beredskabspersonale013-11
 
Beredskabspers. i chef-& lederstillingerBeredskabschefer220-06
 Beredskabschefer, honorarlønnede220-01
 Beredskabsinspektører220-05
 Beredskabsinspektører, honorarlønnede220-02
 Indsatsledere220-07
 Indsatsledere, honorarlønnede220-04
 Ledere af beredskab, m. anden komm. ans.220-03
 Viceberedskabschefer220-09
 Viceberedskabsinspektører220-08
 Øvr. beredsk.pers. i chef/lederstil.220-10
 
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledereBibliotekarer009-06
 Ledere009-07
 Mellemledere009-09
 Specialister009-12
 
Buschauffører m.v.Billetpersonale122-09
 Buschauffører122-01
 
BygningskonstruktørerBygningskonstruktører183-01
 
Chefer, KLAndre chefer050-16
 Chefer, Kbh050-17
 Forvaltningschefer/tekniske chefer050-02
 Kommunaldirektører050-01
 
Chefer, RegionerAndre chefer230-05
 Koncerndirektører-/chefer230-03
 Regionsdirektører230-01
 
DagplejereDagplejere, 3 fuldtidsbørn149-06
 Dagplejere, 4 deltidsbørn149-07
 Dagplejere, 4 fuldtidsbørn149-04
 Dagplejere,3 fuldtidsbørn+ 1 deltidsbarn149-05
 Gæstedagplejere, 3 fuldtidsbørn149-11
 Gæstedagplejere, 4 fuldtidsbørn149-10
 Øvr. dagplejere149-03
 
Deltidsbeskæftiget brandpersonaleHoldledere159-01
 Menigt brandpersonale159-02
 Øvr. brandpersonale, deltidsbesk.159-03
 
Driftsassistenter, KbhDriftsassistenter253-01
 Driftsassistenter med udvidet ansvar253-02
 Personer i offentlige arbejdstilbud253-03
 
Egu-elever/Igu-Praktikanter, praktikaft.Egu-elever200-01
 Igu-praktikanter200-02
 
Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,KLElever215-01
 Rengøringsteknikere215-03
 Serviceassistenter215-02
 
Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,RegionerErhvervsuddannede serviceassistenter285-01
 Serviceassistentelever285-02
 Ufaglærte serviceassistenter285-03
 
Ernærings- og hushold.økonomer, KLErnærings- og husholdningsøkonomer287-01
 PB i Ernæring og sundhed287-03
 Vejledere287-02
 
Ernærings- og hushold.økonomer, RegionerErnærings- og husholdningsøkonomer203-01
 PB i Ernæring og sundhed203-08
 Personer i offentlige arbejdstilbud203-07
 
ErnæringsassistenteleverErnæringsassistentelever046-01
 Ernæringshjælperelever046-02
 
Flyvepladsledere og AFIS-operatører m.flAfis-operatøraspiranter294-02
 Afis-operatører med radarcertifikat294-03
 Afis-operatører uden radarcertifikat294-01
 Flyvepladsledere, IMC294-09
 Flyvepladspersonale, grundløn 33294-06
 Flyvepladspersonale, grundløn 36294-07
 Tårnflyveledere med radarcertifikat294-05
 Øvrige - gruppen, grundløn 16294-04
 Øvrigt flyvepladspersonale294-08
 
Forhandlingskartellets personaleAssisterende halinspektører263-06
 Hal-/Stadioninspektører263-01
 Have- og Parkingeniører263-48
 Havneassistenter263-15
 Havnechefer263-22
 Havnedirektører263-23
 Havnefogeder/havnemestre263-16
 Idrætsinspektører263-05
 Jordbrugsteknologer263-30
 Kort- og Landmålingsteknikere263-25
 Lodser263-38
 Maritime chefer263-47
 Maskinchefer263-39
 Maskinmestre263-40
 Maskinmestre, Århus havn263-33
 Overstyrmænd263-41
 Professionsbachelor i jordbrugsvirksomh.263-49
 Skibsførere263-34
 Skov- og Landskabsingeniører263-28
 Styrmænd263-36
 Øvr. maritimt personale263-50
 
Fotografer og journalisterFotografelever026-04
 Fotografer, personlig ordning026-06
 Ikke-uddannede fotografer026-05
 Journalister026-10
 Journalistpraktikanter026-11
 Ledende fotografer026-03
 Uddannede fotografer026-01
 
Grafisk Personale, Regioner (lukket gr.)Bogbinderiassistenter271-02
 Bogbindersvende271-01
 Grafiske tegnere271-06
 Trykkeriledere271-04
 Typografer og litografer271-03
 
HandicapledsagereHandicapledsagere232-01
 
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.Afdelingsledere278-02
 Børne- og ungekonsulenter278-10
 Dagcenter-/daghjemsledere278-07
 Faglærere278-04
 Familieplejekonsulenter278-06
 Hjemmevejledere278-08
 Husholdningsledere278-12
 Personer i offentlige arbejdstilbud278-20
 Socialpædagoger278-01
 Socialpædagogiske konsulenter278-09
 Stedfortrædere278-03
 Viceforstandere278-05
 Øvrige hj.vejl. og pæd.pers.,døgninst.278-11
 
Husassistenter, KLHusassistenter176-01
 Personer i offentlige arbejdstilbud176-05
 Tilsynsassistenter176-03
 Ungarbejdere176-02
 Øvr. husassistenter176-04
 
Husassistenter, RegionerHusassistenter289-01
 Personer i offentlige arbejdstilbud289-05
 Tilsynsassistenter289-02
 Ungarbejdere289-03
 Vaskeriarbejdere289-06
 Øvr. husassistenter289-04
 
Håndværkere m.fl., RegionerElever274-03
 Håndværkere274-01
 Ingeniørassistenter/forskningsteknikere274-02
 Personer i offentlige arbejdstilbud274-05
 Øvrige håndværkere274-04
 
Håndværkere og IT-supportere m.fl., KLElever039-02
 Gasmekanikere039-40
 Håndværkere039-18
 Personer i offentlige arbejdstilbud039-34
 Øvrige håndværkere039-10
 
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.Personer i offentlige arbejdstilbud188-05
 Rengørings-/køkkenmedhjælpere188-01
 Tilsynsassistenter188-03
 Ungarbejdere188-02
 
Journalister, KLJournalister142-01
 Journalister, staten142-20
 Journalistpraktikanter142-02
 
Kantineledere/rengøringsledere/-cheferKantineledere189-03
 Rengøringsledere/-chefer189-01
 Øvr. Kantineledere/rengøringsl./-chefer189-05
 
Kedel- maskin- og motorpassereKedel- maskin- og motorpassere169-01
 
KommunallægerKommunallæger 15- timer/uge088-04
 Kommunallæger 3-14 timer/uge088-03
 Overlæger088-05
 Personer i offentlige arbejdstilbud088-10
 Socialoverlæger088-06
 
Kontraktansatte, tidl. HSKontraktansatte, tidl. HS256-01
 
Laboratorie- og miljøpersonale, KLLaboranter047-02
 Laborantpraktikanter047-01
 Laboratorieteknikere- og miljøteknikere047-04
 Miljøassistenter047-09
 Professionsbachelorer047-16
 Specialister Mellemledere og Ledere047-12
 
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KLInstitutionsledere052-04
 Personer i offentlige arbejdstilbud052-14
 Stedfortrædere/souschefer052-07
 Værkstedsassistenter052-01
 Værkstedsledere052-05
 Øvr. led. værkst.pers., klientværkst.052-03
 
Led. værkst.pers. mv., klientv.,RegionerInstitutionsledere286-02
 Personer i offentlige arbejdstilbud286-06
 Stedfortrædere/souschefer286-05
 Værkstedsassistenter286-01
 Værkstedsledere286-03
 Øvrigt Led. værkst.pers. mv., klientv.286-07
 
Ledende Servicepersonale1. assistenter067-05
 Chefportører067-01
 Konsulenter067-22
 Ledere067-23
 Oldfrueassistenter067-24
 Rengøringschefer067-09
 Rengøringsledere067-10
 Servicechefer067-20
 Serviceledere067-21
 Souschefer067-03
 Vaskerichefer067-06
 Øvr. ledende servicepersonale067-02
 
Ledere m.fl., undervisningsområdetAfdelingsledere, folkeskolen273-10
 Afdelingsledere, spec.underv. for voksne273-13
 Afdelingsledere, sprogcentre273-12
 Afdelingsledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC273-11
 Ledende skolepsykologer273-19
 Ledere, folkeskolen273-02
 Ledere, forvaltningen273-01
 Ledere, LU273-23
 Ledere, silkeborg data273-99
 Ledere, spec.underv. for voksne273-05
 Ledere, sprogcentre273-04
 Ledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC273-03
 Ledere, UUV273-31
 Mellemledere, folkeskolen273-06
 Mellemledere, LU273-24
 Mellemledere, silkeborg data273-98
 Mellemledere, spec.underv. for voksne273-09
 Mellemledere, sprogcentre273-08
 Mellemledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC273-07
 Mellemledere, UUV273-32
 Pædagogiske medhjælpere, LU273-22
 Skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser273-18
 Skolepsykologer med særlige beføjelser273-20
 Viceskoleinsp., folkeskolen273-14
 Viceskoleinsp., spec.underv. for voksne273-17
 Viceskoleinsp., sprogcentre273-16
 Viceskoleinsp., ungd.sk./u.kostsk.,LC273-15
 Øvrige ledere m.fl., underv.området273-30
 Øvrige ledere, LU273-25
 
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorgLedere/mellemledere034-09
 Øvr. led./mellemled.v. komm. ældreomsorg034-03
 
Læger, undervisning og foredragLæger, undervisning og foredrag242-01
 
LægesekretærerIkke-uddannede lægesekretærer055-01
 Ledende lægesekretærer055-10
 Lægesekretærelever055-03
 Lægesekretærer055-14
 Lægesekretærer med specialistfunktioner055-13
 Personer i offentlige arbejdstilbud055-16
 Sundhedsservicesekretær055-18
 
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.Børnehaveklasseledere, grundløn056-55
 Børnehaveklasseledere, komb.løn056-03
 Børnehaveklasseledere, personlig ordning056-98
 Konsulenter, UUV, grundløn056-77
 Lærere, grundløn056-57
 Lærere, komb.løn056-06
 Lærere, personlig ordning056-56
 Personer i offentlige arbejdstilbud056-86
 Skolekonsulenter, grundløn056-58
 Skolekonsulenter, komb.løn056-11
 Skolekonsulenter, personlig ordning056-97
 Skolepsykologer056-12
 Småbørnslærere, komb.løn056-39
 Timelønnede lærere056-09
 Vejledere, UUV, grundløn056-75
 Vejledere, UUV, komb.løn056-76
 Øvelsesskolelærere, komb.løn056-50
 Øvrige lærere mv.056-40
 
Lærere mv.v. sygeplejeskoler m.v.Lærere ved SOSU-skoler, staten193-10
 
Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn.Adjunkter/lektorer057-02
 Cand.phil´er-/cand.interpret´er057-19
 Ledende inspektorer057-20
 Pædagogikumkandidater057-14
 Pædagogisk faglig koordinator057-72
 Pædagogiske ledere057-21
 Rektorer057-11
 Øvrige057-71
 
Lærere, specialunderv. f. børn og voksneBørnehaveklasseledere058-12
 Konsulenter/skolepsykologer058-29
 Ledere058-69
 Lærere, grundløn058-48
 Lærere, komb.løn058-39
 Lærere, personlig ordning058-49
 Timelønnede lærere058-20
 Øvr. lærere m.fl., spec.undv. mm.058-24
 
Maritimt personaleBedstemænd032-33
 Brofogeder032-34
 Faglært bropersonale032-35
 Havnebetjente032-13
 Ledende Havnebetjente032-19
 Overstyrmænd032-27
 Skibsassistenter032-08
 Skibsførere032-09
 Styrmænd/Maskinister/Motorpassere032-11
 Øvr. maritimt personale032-06
 
Medicinstud. i underordnet lægestillingMedicinstud. i underordnet lægestilling231-01
 
Musikere m.fl., landsdelsorkestreArkivarer202-05
 Arrangementschefer202-04
 Assistenter202-02
 Koncertmestre202-03
 Musikchefer202-10
 Musikere202-01
 Orkesterbetjente202-07
 Orkesterchefer202-09
 Orkesterregissører202-06
 Produktionsledere202-11
 Øvrige202-08
 
MusikskoleledereMellemledere128-02
 Musikskoleledere128-01
 
MusikskolelærereMusikskolelærere143-01
 Timelønnede musikskolelærere143-02
 Øvr. musikskolelærere143-03
 
Neurofysiologiassistenter og -eleverNeurofysiologiassistentelever185-02
 Neurofysiologiassistenter185-01
 
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KLOmsorgs- og pædagogmedhjælpere065-01
 Personer i offentlige arbejdstilbud065-04
 Pædagogiske assistenter065-05
 Pædagogiske assistenter ved skoler065-06
 Pædagogmedhjælpere ved skoler065-02
 Øvr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere065-03
 
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Reg.Omsorgs- og pædagogmedhjælpere293-01
 Personer i offentlige arbejdstilbud293-05
 Pædagogiske assistenter293-03
 Pædagogiske assistenter ved skoler293-04
 Pædagogmedhjælpere ved skoler293-02
 
OperationsteknikereleverOperationsteknikerelever281-01
 
Overlæger m.v., KbhOverlæger163-02
 Stadslæger/embedslæger163-01
 
Overlæger, lægelige chefer m.v.Andre lægelige chefer066-09
 Cheflæger066-08
 Ledende overlæger/professorer066-10
 Lægelige direktører066-07
 Overlæger066-05
 Overlæger, løntrinaflønnede066-06
 Specialeansvarlige overlæger/professorer066-11
 Øvrige Overlæger, lægelige chefer m.v.066-17
 
Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v.Ledende overtandlæger201-10
 Overtandlæger, løntrinaflønnede201-01
 Overtandlæger, tjenestemandsansatte201-07
 Specialtandlæger201-11
 Tandlæger201-12
 Tandlæger, videreuddannelsesstilling201-02
 Øvr. overtandlæger/tandlæger201-05
 
Pau-eleverDagplejere211-03
 Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.211-02
 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter211-01
 
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.Pers.ved kommunale forsyningsvirksomh.172-01
 
Personale ved privatbanerneAdministrativt personale234-03
 Baneteknikere234-15
 Baneteknikerelever234-14
 Ledende personale234-01
 Lokomotivførere i Hovedstadsområdet234-07
 Lokomotivførere i Provinsen234-08
 Mellemledere og specialister234-02
 Salgspersonale234-04
 Tjenestemandsl. ansatte banebetjente234-13
 Tjenestemandsl. ansatte banehåndværkere234-12
 Tjenestemandsl. ansatte banemestre234-11
 Tjenestemandsl. ansatte lokomotivførere234-09
 Tjenestemandsl. ansatte togrevisorer234-10
 Tog-, stations- og banepersonale234-06
 Trafikstyringspersonale234-05
 
Piccoloer/piccolinerPiccoloer/piccoliner069-01
 
PlejehjemsforstandereForstandere/souschefer, grundløn 32237-01
 Forstandere/souschefer, grundløn 41237-02
 
Professionsbachelorer, teknisk områdeBygningskonstruktører267-07
 Maskinmestre267-01
 Øvrige professionsbachelorer267-08
 
Psykologiske konsulenterPsykologiske konsulenter073-01
 
Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst.Centerledere078-21
 Dagcenter-/daghjemsledere078-35
 Faglærere078-05
 Forstandere078-07
 Hjemmevejledere078-36
 Husholdningsledere078-50
 Institutionsledere078-28
 Overlærere/viceforstandere078-08
 Personer i offentlige arbejdstilbud078-49
 Socialpædagoger078-01
 Socialpædagogiske konsulenter078-16
 Stedfortrædere/afdelingsledere078-02
 Øvr. pædagogisk pers. døgninst. m.v.078-12
 
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.Klubassistenter/skolepæd., ikke-udd.076-17
 Personer i offentlige arbejdstilbud076-28
 Pædagoger076-02
 Souschefer/afdelingsledere076-04
 Stedfortrædere076-20
 Støttepædagoger076-01
 Øvr. pæd. personale, daginst.076-16
 
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.Pædagoger245-01
 Øvr. pæd.pers.foreb./dagbeh.omr.245-02
 
Pæd. pers., særlige stillingerPædagoger244-01
 Pædagoger ved dagcentre mv., lukket gr.244-03
 
Pæd. pers., v. kommunale legepladserLegepladsmedarbejdere181-02
 Legepladspædagoger181-03
 Pædagogiske assistenter181-05
 Øvr.Pæd. pers., v. kommunale legepladser181-06
 
Pædagogisk personale i dagplejeordningerDagplejepædagoger016-02
 Personer i offentlige arbejdstilbud016-14
 Pædagoger i pladsanvisningen016-12
 Stedfortrædere016-03
 Øvrigt pæd. pers. i dagplejeordninger016-13
 
Pædagogisk uddannede ledereLedere277-01
 
Pædagogiske konsulenterPædagogiske konsulenter081-01
 
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenterBørnehaveklassemedhjælpere,lukket gruppe082-01
 Personer i offentlige arbejdstilbud082-16
 Pædagogiske assistenter082-18
 Pædagogmedhjælpere082-03
 Øvr. pædagog- og støttemedhjælpere082-07
 
PædagogstuderendeHjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.197-02
 Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst.197-01
 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.197-03
 
Regions- og skolebetjente m.fl.Ejendomsserviceelever254-08
 Ejendomsserviceteknikere254-04
 Personer i offentlige arbejdstilbud254-07
 Regionsbetjente/pedeller254-05
 Regionsbetjentformænd254-06
 Skolebetjente254-02
 Skolebetjentmedhjælpere254-01
 Stedfortrædende/ass. skolebetjente254-03
 
Rengøringsassistenter, KLPersoner i offentlige arbejdstilbud084-11
 Rengøringsassistenter084-01
 Tilsynsassistenter084-03
 Ungarbejdere084-02
 Øvr. rengøringsassistenter084-09
 
Rengøringsassistenter, RegionerPersoner i offentlige arbejdstilbud284-03
 Rengøringsassistenter284-01
 Ungarbejdere284-02
 
Servicemedarb./-assistenter v. sygehusePersoner i offentlige arbejdstilbud206-07
 Serviceassistenter206-01
 Serviceassistenter v. særlige afdelinger206-03
 Serviceassistenter,fuldtids.sektionsarb.206-04
 Servicemedarbejdere206-05
 Timelønnede uudd. servicemedarbejdere206-09
 Voksenelev, 25- år, rotationsprojekt206-10
 
Sikkerhedsmedarb., ejendomsfunkt. m.fl.Ejendomsteknikere266-01
 Gårdmænd266-05
 Museumsbetjente266-07
 Sikkerhedsmedarbejdere266-15
 Tilsynsførende266-06
 Varmemestre266-02
 Øvrige266-10
 
Social- og sundhedspersonale, KL1. assistenter194-12
 Afdelingsledere194-14
 Assistenter, aften/nat194-15
 Beskæftigelsesvejl. i opsøgende arbejde194-08
 Beskæftigelsesvejledere194-07
 Elever, assistent-194-02
 Elever, hjælper-194-01
 Elever, voksenelevløn194-33
 Hjemmehjælpere194-05
 Hjemmehjælpere, GVU-forløb194-38
 Hjemmehjælpere, opskoling194-26
 Ledende beskæftigelsesvejledere194-09
 Personer i offentlige arbejdstilbud194-31
 Plejehjemsassistenter194-11
 Plejere194-17
 Plejere og sosu-assistenter, trin 26-30194-28
 Plejere, tidligere plejeassistenter194-29
 Social- og sundhedsassistenter194-04
 Social- og sundhedshjælpere194-03
 Social- og sundhedspers., vikarkorps,Kbh194-27
 Social- og sundhedspersonale, ikke-udd.194-22
 Sundhedsmedhjælpere194-35
 Sygehjælpere194-06
 Sygehjælpere, opskoling194-25
 Øvr. social- og sundhedspersonale194-21
 
Social- og sundhedspersonale, Regioner1. assistenter283-10
 Afdelingsledere283-11
 Assistenter, aften/nat283-12
 Beskæftigelsesvejledere283-07
 Elever, assistent-283-02
 Elever, hjælper-283-01
 Elever, voksenelevløn283-03
 Ledende beskæftigelsesvejledere283-08
 Operationsteknikere283-16
 Personer i offentlige arbejdstilbud283-19
 Plejehjemsassistenter283-09
 Plejere283-13
 Plejere, tidligere plejeassistenter283-14
 Social- og sundhedsassistenter283-05
 Social- og sundhedshjælpere283-04
 Social- og sundhedspersonale, ikke-udd.283-17
 Sundhedsmedhjælpere283-15
 Sygehjælpere283-06
 Øvr. social- og sundhedspersonale283-18
 
Socialrådg./socialformidlere, KLJobkonsulent/vejleder ved UU091-33
 Ledere ved forsorgshjem/krisecentre091-29
 Ledere, socialformidlere091-32
 Ledere, socialrådgivere091-31
 Personer i offentlige arbejdstilbud091-24
 Socialformidlere091-08
 Socialrådgivere091-01
 Souschefer ved forsorgshjem./krisecentre091-30
 
Socialrådgivere, RegionerLedere270-06
 Socialrådgivere270-01
 
Specialarbejdere mv., KLBelysningsarbejdere på Frederiksberg005-23
 Belysningsmedarbejdere ved HNG005-15
 Cateringpersonale Færgefart Ærø005-25
 Cateringpersonale Færgeselsk. Læsø K/S005-24
 Dækspersonale ved komm. lejrskoleskibe005-27
 Elever005-07
 Faglærte005-05
 Forsyningsoperatører, Kbh+Frb005-22
 Instruktører/holdledere005-04
 Personer i offentlige arbejdstilbud005-20
 Specialarbejdere005-01
 Specialarbejdere i særlige stillinger005-17
 Specialarbejdere, Kbh+Frb005-28
 Uddannede struktører, Kbh+Frb005-21
 Ufagl. kranførere v. I/S Vestforbrænding005-16
 Ungarbejdere005-02
 Øvrige specialarbejdere005-14
 
Specialarbejdere mv., RegionerElever292-05
 Faglærte292-04
 Instruktører/holdledere292-03
 Personer i offentlige arbejdstilbud292-08
 Specialarbejdere292-01
 Specialarbejdere i særlige stillinger292-06
 Ungarbejdere292-02
 Øvrige specialarbejdere292-07
 
SpeciallægekonsulenterSpeciallægekonsulenter054-02
 
Studenter, sygeplejevikarer/ventilatørerSygeplejevikarer241-01
 Ventilatører241-02
 
Syge- og sundhedspers., ledere, KLKostfaglige Ledere262-19
 Ledende ergoterapeuter262-04
 Ledende fysioterapeuter262-05
 Ledende jordemødre262-22
 Ledende psykomotoriske terapeuter262-21
 Ledende sundhedsplejersker262-09
 Ledende sygeplejersker262-01
 Ledende tandplejere262-18
 
Syge- og sundhedspers., ledere, RegionerLedende bioanalytikere276-03
 Ledende ergoterapeuter276-04
 Ledende ernæringsteknologer276-13
 Ledende farmakonomer276-08
 Ledende fodterapeuter276-14
 Ledende fysioterapeuter276-05
 Ledende jordemødre276-07
 Ledende psykomotoriske terapeuter276-12
 Ledende radiografer276-02
 Ledende sygeplejersker276-01
 Ledende tandplejere276-11
 Ledende økonomaer276-06
 Ledene kliniske diætister276-09
 Øvrigt ledende personale276-10
 
Syge- og sundhedspersonale - basis, KLAtypiske stillinger282-17
 Ergoterapeuter282-03
 Ernæringsassistent-/hjælperelever282-20
 Ernæringsassistenter282-11
 Ernæringsassistenter, staten282-21
 Ernæringshjælpere282-18
 Ernæringsteknologer282-35
 Farmakonomer282-33
 Fodterapeuter282-07
 Fysioterapeuter282-04
 Jordemødre282-34
 Kandidatuddannede282-32
 Kliniske diætister/PB'ere282-13
 Kliniske undervisere, ergoterapeuter282-05
 Kliniske undervisere, fysioterapeuter282-06
 Kostfaglige eneansvarlige282-14
 Kostfaglige ledere, lukket gruppe282-15
 PB´ere i Ernæring og sundhed282-16
 Personer i offentlige arbejdstilbud282-30
 Psykomotoriske terapeuter282-08
 Smørrebrødsjomfruer, catere og elever282-37
 Sundhedsplejersker282-02
 Sundhedsplejerskestud. i lønnet praktik282-31
 Sygeplejersker282-01
 Tandplejere282-36
 Økonomaer282-12
 Øvr. syge- og sundhedsplejersker282-90
 
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledendeAtypiske stillinger222-82
 Bioanalytikere222-04
 Bioanalytikerundervisere med diplom222-02
 Bioanalytikerundervisere uden diplom222-06
 Defektricer222-38
 Ergoterapeuter222-10
 Ergoterapeuter med udvidet arb.opg.222-11
 Ernæringsassistenter222-26
 Ernæringshjælpere222-83
 Ernæringsteknologer222-85
 Farmakonomelever222-41
 Farmakonomer222-05
 Fodterapeuter222-24
 Fysioterapeuter222-17
 Fysioterapeuter med udvidet arb.opg.222-18
 Industrilaboranter222-75
 Instruktionsøkonomaer222-29
 Jordemødre222-64
 Kandidatuddannede222-84
 Kliniske diætister222-28
 Kliniske undervisere, ergoterapeuter222-13
 Kliniske undervisere, fysioterapeuter222-20
 Kostfaglige eneansvarlige222-61
 Laboranter222-08
 Laboratorieteknikere222-76
 Personer i offentlige arbejdstilbud222-69
 Psykomotoriske terapeuter222-25
 Radiografer222-03
 Smørrebrødsjomfruer222-86
 Sygeplejersker222-01
 Tandplejere222-40
 Uddannelsesansvarlige jordemødre222-66
 Økonomaer222-27
 Øvr. syge- og sundhedspersonale222-47
 
SygehusapotekereSygehusapotekere, grundløn 51099-02
 Sygehusapotekere, grundløn 52099-03
 
Sygehuslæger (hon.løn)Sygehuslæger (hon.løn)100-01
 
SygehusportørerPersoner i offentlige arbejdstilbud072-07
 Sygehusportører072-01
 Sygehusportører i aspiranttiden072-02
 Sygehusportører på særlige afdelinger072-04
 Sygehusportører uden aspiranttid072-06
 Sygehusportører,fuldtidsb.v.sektionsarb.072-05
 Voksenelever o. 25 år, rotationsprojekt072-08
 Øvrige sygehusportører072-03
 
Tandklinikassistenter, KL1. tandklinikassistenter106-08
 Personer i offentlige arbejdstilbud106-10
 Tandklinikassistentelever106-03
 Tandklinikassistenter106-01
 
TandlægekonsulenterTandlægekonsulenter246-01
 
TandlægerAfdelingstandlæger014-02
 Filialklinikledere014-06
 Klinikchefer014-03
 Overtandlæger014-05
 Specialtandlæger014-07
 Tandlæger014-01
 
Teknisk ServiceEjendomsserviceteknikere268-14
 Elever268-19
 Miljøkontrollører i miljøkontrollen268-39
 Parkeringsvagter/kontrollører268-16
 Personer i offentlige arbejdstilbud268-37
 Tekniske servicechefer268-11
 Tekniske serviceledere268-04
 Tekniske servicemedarbejdere268-01
 Ungarbejdere268-18
 Øvr. Tekniske Servicemedarbejdere m.v.268-36
 
Tekniske mestre mv., MH i Århus (udgået)Produktionschefer279-02
 Tekniske mestre279-01
 
Tilsynsførende ass., forsorgshjemPortøraspiranter111-06
 Portører, Kbh111-05
 Tilsynsførende ass., forsorgshjem111-01
 
Tilsynsførende læger, plejehjemTilsynsførende læger, plejehjem112-01
 
TL, byggeri, miljø, energi og kultur, KLAudiologiassistentelever110-38
 Audiologiassistenter110-33
 Audiometrister110-37
 Bac.Scient.cons i konservering110-15
 Byggeteknikere/produktionsteknologer110-02
 Energiteknologer110-40
 Formgivere110-16
 Kulturteknikere, faglærte110-30
 Kulturteknikere, ikke-faglærte110-29
 Kulturteknikerelever110-32
 Ledende audiologiassistenter110-34
 Ledere/mellemledere/specialister, Kbh110-21
 Miljøteknologer110-41
 Personer i offentlige arbejdstilbud110-24
 Procesteknologer og installatører110-14
 Tekniske designere110-01
 Tekniske designerelever110-13
 Øvr. tekniske designere m.fl.110-09
 
TL, byggeri, miljø, energi og kultur, ReBac.Scient.cons i konservering275-03
 Byggeteknikere/produktionsteknologer275-02
 Energiteknologer275-08
 Formgivere275-04
 Miljøteknologer275-09
 Procesteknologer og installatører275-05
 Tekniske designere275-01
 Tekniske designerelever275-07
 Øvr. tekniske designere m.fl.275-06
 
TolkeAfdelingsledere160-07
 Konsulenter160-06
 Tegnsprogstolke med eksamen160-02
 Tegnsprogstolke uden eksamen160-04
 Tegnsprogstolke, personlig ordning160-05
 Tolke160-01
 Tolkesupervisorer160-03
 
Trafikkontrollører/driftsassistenterDriftsassistenter233-01
 Ledende trafikpersonale233-04
 Trafikkontrollører233-02
 Trafikmestre233-03
 
Underordnede læger (reservelæger)1. reservelæger113-08
 Afdelingslæger, overenskomstansatte113-04
 Afdelingslæger, tjenestemandsansatte113-10
 Akutlægebiler, Region Hovedstaden113-14
 Kliniske assistenter113-09
 Læger ved københavns lægeambulance113-11
 Praksisreservelæger113-02
 Psykiatriske udrykningslæger113-12
 Reservelæger113-01
 Øvrige underordnede læger113-13
 
Vagtcentralpersonale, RegionerElever280-02
 Vagtcentralassistenter280-01
 Øvrigt Vagtcentralpersonale280-03
 
Vejledere/undervisere indenfor besk.omr.Vejledere/undervisere252-01
 
ØvrigeAktiveringsaftalen135-06
 Bogopsættere mv.135-15
 Ejendomsfunktionærer, mønsterovk.135-09
 Handicaphjælpere135-08
 Hjemmehjælpere, Selvudpegede135-11
 Personale ved aftenskoler/fritidsunderv.135-14
 Personale vedr. R98135-05
 Personer i offentlige arbejdstilbud135-03
 Personlige hjælpere135-12
 Projektlønsansatte135-04
 Projektlønsansatte135-02
 Studenter135-13
 Vagtfunktionærer, staten135-10
 Øvrige135-01

KRL's stillingskoderegister afspejler de indgåede aftaler, og ændres derfor løbende, når overens-komsterne bliver ændret.

Så vidt muligt samler vi ændringer 1. april for så at holde registeret ensartet i løbet af året.

Registeret er fælles for regioner og kommuner, idet der stadig er en del overlap i brugen af koder i lønsystemerne, men de fleste steder er der forskellige stillings-kategorier for regioner og kommuner, og registeret vil blive adskilt når det skønnes muligt.