Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration


KRL samler de lønklasser der bruges i lønanvisningen til stillingskoder, som afspejler de indgåede aftaler. Denne omsætning ændres derfor løbende, når overens-komsterne bliver ændret.

Så vidt muligt samler vi ændringer 1. april for så at holde registeret ensartet i løbet af året.

Pt. leveres der data fra to edbcentraler. KMD som har lønanvisning for de fleste kommuner og Silkeborg Datacentral som har lønanvisning for de fleste regioner og enkelte kommuner

Start med at vælge en edbcentral for at se oversigt

KRL's stillingskoderegister

Sorter
Lønklasseorden
Stillingskodeorden
EBB-central
KMD
Silkeborg datacentral
Vis som
Regneark
Central Lønklasse Stillings-
Kode
Overenskomstområde Stilling Hoved-
organisation