Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERdata for 3. kvartal 2003


2003-11-07
Lønudviklingen fra august 2002 til augusr 2003 blev på 4,7% incl. ekstraordinært ansatte og på 4,6% ekskl. ekstraordinært ansatte


Data for august 2003 er nu tilgængelige i LOPAKS.
Det skal bemærkes, at lønudviklingen for sygeplejersker i 3 sjællandske amter ligger rimeligt lavt, hovedsageligt forårsaget af en negativ genebetalingsudvikling fra august 2002 til august 2003.