Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERMaj 2003


2003-09-22
Maj 2003 er nu rettet.


Vi har nu fået nye udtræk fra KMD of Silkeborg datacentral, hvor grundlønstillæg nu ligger i kolonnen 'Grundløn'.I den første udgave af Maj-tallene manglede gundlønstillæggene fra KMD, mens de fra Silkeborg datacentral figurerede under Tillæg.