Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERMaj 2003 statistik


2003-08-14
Fejl i maj-statistikken


Desværre har det vist sig, at der mangler en del tillæg og genetillæg i de netop offentliggjorte tal for maj 2003.Vi ved endnu ikke hvad der er grunden til fejlen, eller hvor stort omfanget er.Vi analyserer pt. på fejlen, og har anmodet KMD om en forklaring.Fortsættelse følger.....