Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERlokale Løndata


2001-05-21
Forsinket udsendelse af 1. kvartal 2001


Da den igangværende omlægning af udtrækkene fra edb-centralerne har vist sig at være mere tidskrævende end forventet, vil Lokale Løndata for 1. kvartal for 2001 først blive udsendt medio juni 2001.