Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDER25 års jubilæum


2003-02-26
I anledning af FDL's 25 års jubilæum
afholdes en reception d. 25 april 2003

I 1977 var behovet for selvstændige merudgiftsberegninger
i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det
kommunale arbejdsmarked så stort, at man besluttede sig for
at etablere en kommunal lønforhandlingsstatistik.

Dette førte til oprettelsen af Det
Fælleskommunale Løndatakontor. Beslutningen
blev formelt truffet på et møde i Moms-fondets
bestyrelse den 5. april 1978, og
FLD har således eksisteret i 25 år den 5. april 2003.I denne anledning afholdes en reception
fredag d. 11 april 2003

fra kl. 14Receptionen finder sted i

FLD's nye lokaler

Weidekampsgade 10

2300 København S

Med venlig hilsenSteen Jakobsen
 

I anledning af jubilæet udgives en bog, som omtaler hovedlinierne i FLD's virksomhed siden dets oprettelse.
Bogen kan fås ved henvendelse til FLD's sekretariat.