Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for august 2016 og Særydelsesstat.


2016-10-20
er nu tilgængelige i SIRKA


Nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug m.v. for august 2015-2016 er vedhæftet.

Endvidere er der vedhæftet et nyhedsbrev omhandlende den månedlige særydelsesstatistik.


Med venlig hilsen

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor


Nyhedsbrev_-_saerydelsesstatistik,_august_2016.pdf

Nyhed_august_2016.pdf