Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for november 2002


2003-01-31
Lønudviklingen november 2001 - november 2002 blev 1,6 %


Data for August 2002 er nu tilgængelige - næsten.Vi har problemer med kommunerne i Bornholms amt, som derfor ikke er med i datagrundlaget. Fraværet af disse kommuner har formentlig ikke indflydelse på landsgennemsnittet.Der vil komme en opdatering af LOPAKS så snart vi har data for Bornholm.Den foreløbige opgørelse er tilgængelig

Dels på landsplan i
LOPAKSog dels for enkeltkommuner/amter under
NØGLETAL