Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDER



Data for marts 2016 og Personaleomsætningsstatistik


2016-06-16
er nu tilgængelige i SIRKA


Nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug m.v. for marts 2015-2016 er vedhæftet.

Endvidere er der vedhæftet et nyhedsbrev vedr. personaleomsætningsstatistikken marts 2016.

Adgang til Statistikken sker via 'Statistik og tal' på KRLs hjemmeside eller via dette link: Personaleomsætningsstatistik




Nyhed_marts_2016.pdf

Nyhedsbrevet_til_personaleomsetningsstatistik_marts_2016.pdf