Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFraværsstatistik 2015 for kommuner og regioner


2016-05-25
er nu tilgængelig i SIRKA


Statistikken giver mulighed for at danne rapporter som beskriver fraværet fordelt på forskellige variable såsom enkeltkommuner og -regioner, køn, personale- og alders-grupper og/eller andet.

I det vedhæftede Nyhedsbrev er sygefraværet i kommunerne og regionerne beskrevet ved udvalgte nøgletal.

I Nyhedsbrevet er der desuden et link til en detaljeret gennemgang af metode og begreber.Nyhedsbrevet_for_fraversstatistik_2015.pdf