Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERMånedlig fraværsstatistik.


2016-02-09
KRL introducerer nu en månedlig fraværsstatistik


som er tilgængelig på KRLs hjemmeside på dette link Månedlig fravær. Dog kun for brugere af Silkeborg Data (SD), da det ikke har været muligt at etablere en tilsvarende aftale om leverance af fraværsdata med KMD.

Den foreliggende statistik omfatter data for alle måneder i 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015.

Den nye fraværsstatistik adskiller sig fra den årlige statistik først og fremmest ved at udkomme hyppigere(hver måned), ved at være mere aktuel (udkommer forskudt med ca. 2 måned) samt ved at indeholde rapportmuligheder til beskrivelse af

• fraværet for den enkelte måned
• fraværet pr. løbende år
• udvikling i fraværet

KRL forsøger løbende at forbedre og udbygge statistikken og modtager meget bidrag fra brugerne.


FVmnd_Nyhedsbrev.pdf