Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERDagens udgivelser fra KRL


2015-10-09
er nu tilgængelige på KRL's hjemmeside KRL


Der offentliggøres i dag tre statistikker:


Månedsstatistik for juli 2015.
Statistikken findes i SIRKA

Nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug m.v. for juli 2014-2015 er vedhæftet.


Overenskomststatistikken i præsteret tid 2014:
Statistikken kan ses her: Overenkomststatistik i præsteret tid.


Personaleomsætningsstatistikken:
Statistikken udkommer i en ny udvidet udgave med egen placering på KRL’s hjemmeside og indgår således ikke længere i SIRKA.

Den nye online-udgave er udvidet betydeligt i forhold til den tidligere udgave med hensyn til rapporttyper og tabelmuligheder.

Adgang til Statistikken sker via 'Statistik og tal' på KRLs hjemmeside eller via dette link: PersonaleomsætningsstatistikMed venlig hilsen

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor


Begreber__i_POstat1.pdf

Nyhed_juli_2015.pdf

Nyhedsbrev_-_overenskomststatistik_i_presteret_tid_2014.pdf

POstat_Nyhedsbrev.pdf