Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for august 2002


2002-11-05
Lønudviklingen august 2001 - august 2002 blev 2,5 %


Lønudviklingen august 2001 - august 2002 blev 2,5 %Data for August 2002 er nu tilgængelige.Dels på landsplan i
LOPAKSog dels for enkeltkommuner/amter under
NØGLETAL