Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for maj 2015 & Særydelsesstatistik


2015-08-26
er nu tilgængelige i SIRKA


Nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug m.v. for maj 2014-2015 er vedhæftet.

Endvidere er der vedhæftet et nyhedsbrev omhandlende KRL's nye månedlige særydelsesstatistik.

Den månedlige særydelsesstatistik findes i SIRKA som en ny rapporttype 'Særydelser'.


Med venlig hilsen

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor


Maanedlig saerydelsesstatistik - Beskrivelse og definitioner.pdf

Maanedlig_saerydelsesstatistik_-_Beskrivelse_og_definitioner.pdf

Nyhed_maj_2015.pdf

Nyhedsbrev_-_saerydelsesstatistik,_maj_2015.pdf