Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFraværsstatistikken 2014


2015-06-10
er blevet korrigeret.


I den nyligt offentliggjorte fraværsstatistik for 2014 var der desværre fejl i vores afgrænsning af population og fravær, hvilket medførte, at fraværet i enkelte kommuner og for nogle overenskomstgrupper blev målt for højt.

Denne fejl er nu blevet rettet. Det gennemsnitlig fravær i den kommunale sektor er uforandret 12 dagsværk pr. fuldtidsansat svarende til en fraværsprocent på 5,3.

Fejlen i afgrænsningen berører ikke den regionale sektor.

I de vedhæftede filer ses hvilke kommuner og hvilke overenskomstgrupper, der er berørt af rettelserne samt i hvilket omfang.


Folgeskrivelse_vedr._korrigeret_statistik.pdf