Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFraværsstatistik 2014


2015-06-01
for kommuner og regioner er udkommet


Statistikken beskriver fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på forskellige variable såsom enkeltkommuner og -regioner, køn, personale- og aldersgrupper m.m.

I det vedhæftede Nyhedsbrev er sygefraværet i kommunerne og regionerne beskrevet ved udvalgte nøgletal.

Bagest i Nyhedsbrevet findes en kort beskrivelse af anvendte begreber.

En mere omfattende gennemgang af metode og begreber ses i den vedhæftede fil 'Begreber og metode i fraværsstatistikken'.


Nyhedsbrevet_2015.pdf

Begreber_og_metode_i_fraversstatistikken.pdf