Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLOPAKS 2g


2002-11-05
Vi har lavet en ny version af LOPAKS

Vi har givet LOPAKS en ansigtsløftning.
Systemet er omlagt til et interaktivt opslagssystem, så tabellerne vises
direkte på skærmen uden omvejen via e-mails. Svartiden har i vores testfase været mellem 0 og
30 sekunder, afhængigt af,
hvor detaljeret en rapport der er bestilt.Den gamle version af LOPAKS (herefter benævnt 'LOPAKS-classic')
eksisterer stadig, men vi forventer at udfase den i løbet af et års tid.
Omlægningen har medført nogle enkelte ændringer i rapporterne:  • Det mest iøjnefaldende er, at vi har ændret definitionen på
  'personale ansat begge år i samme stilling', således at det nu også
  skal være i samme kommune og med samme ansættelsesstatus, hvor det hidtil
  kun har været stillingskategorien, der har været afgørende. Det medfører
  naturligvis, at antallet af personer, der medtages i denne tabeltype falder, men
  det har tilsyneladende kun marginal indflydelse på gennemsnitslønningerne, og
  dermed lønudviklingen. Ligeledes betyder det en stigning i kategorien
  'Stillingsskift' i personaleomsætningsstatistikken.
 • Personaleomsætningstabellerne er ændret, så de ligner dem vi
  udgiver i publikationen 'Personaleomsætningsstatistik'. Dermed er den
  forhåbentlig blevet lettere at forstå.
 • Vi har strammet op på afgrænsningen af hvem der medtages i tabellerne, samt
  rettet enkelte konverteringsfejl. Dette har ført til nogle mindre antalsmæssige
  korrektioner, hvoraf den mest markante er, at Farum kommune nu er med i tallene
  for februar 2002. Disse korrektioner har stort set ingen indflydelse på
  gennemsnitslønninger eller lønudvikling.
 • Lønspredningstabellerne er endnu ikke med. Her henvises indtil videre til
  LOPAKS-classic, samt den årlige
  lønspredningsstatistik.
 • Man kan ikke længere sammenligne forskellige måneder vilkårligt. Der kan
  kun sammenlignes med den samme måned året før, samt februar 1998.