Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFraværsstatistikken 2013


2014-05-15
for kommuner og regioner er udkommet


Statistikken beskriver fraværet i den kommunale og regionale sektor samlet og fordelt på forskellige variable såsom enkeltkommuner og -regioner, køn, personale- og aldersgrupper m.m.

I 2013 har 29 kommuner skiftet fraværssystem, hvilket - uanset det er søgt at tage højde for dette forhold - kan give en vis usikkerhed i dataene.

Det er ligeledes søgt at tage højde for forårets lockout.

Ved sammenligning med tidligere statistikker skal man være opmærksom på, at fra og med statistikken 2012 er 'Sygefravær' udvidet til at omfatte 'Fravær som ikke udgør en hel dag' for så vidt angår brugere af KMD. Brugere i Silkeborg Data har haft denne årsag inkluderet alle årene i sygefraværet.

I statistikken er der udover 'Sygefravær' mulighed for at lave tabeller med opgørelse for de enkelte fraværsårsager.

Statistikken er tilgængelig on-line i SIRKA,
her.

samt i LOPAKS
her.

Danmarkskortet med angivelse af antal gennemsnitlig dagsværk i fravær i de enkelte kommuner kan ses
her


Forespørgsler vedrørende statistikken kan rettes til

Lasse Hadberg
lhh@krl.dk
tlf. 3370 3812

eller

Janus Harder
jae@krl.dk
tlf. 3370 3807

Link til Nyhedsbrev og Link til gennemgang af metode og begreber ses herunder.


1_Nyhedsbrevet.pdf

Fraversstatistikken_metode_og_begreber.pdf