Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for januar 2014


2014-04-25
er nu tilgængelige i SIRKA


Nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug m.v. for januar 2013-2014 er vedhæftet.

Oversigt over effekten på bruttolønnen pr. overenskomstområde, af den pr. januar 2014 indførte opregning af tillæg i forbindelse med merarbejde, er vedlagt.

Med venlig hilsen

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor


Bilag_Forhojelse_af_tilleg_i_forhold_til_merarbejdstimer.pdf

Nyhed_januar_2014.pdf