Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERProblemer med nøgletal


2002-09-03
Kommuneopdelte statistikker virker igen


Vi har haft problemer med de kommuneopdelte lønudviklingsstatistikker under NØGLETALProblemet viste sig ved, at man under visse omstændigheder fik vist en anden kommune end den man havde valgt, oven i købet med forkerte tal.Vi har haft lukket for systemet, mens vi rettede fejlen, men det kører nu normalt igen.