Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for december 2013


2014-03-06
er nu tilgængelige i SIRKA


Nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug m.v. for december 2012-2013 er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor


Nyhed_december_2013.pdf