Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for august 2013


2013-11-06
er nu tilgængelige i SIRKA


Det betyder også, at ligestillingsstatistikken i den nye version, jf. nyhedsbrev fra 9. oktober 2013, er opdateret med august 2013 data.

Nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug m.v. for august 2012-2013 er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor


Nyhed_august_2013.pdf