Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLokale Løndata på PC


2001-06-21
Februar 2001 - fejl i tillæg


Fejl i Lokale Løndata Februar 01

Vi har konstateret, at der i de netop offentliggjorte data for Februar 2001
mangler en betydelig mængde tillæg fra Kommunedata. Vi anslår det til ca 50 mio kr eller ca. 0,5 % af lønsummen. Fejlen berører ikke dataudtræk fra Århus IT-center eller Silkeborg Datacentral.

Vi er formentlig nødt til at få en omkørsel fra Kommunedata for at kunne rette fejlen. I mellemtiden har vi som en nødløsning forsøgt at rette op på de manglende tillæg.

Vi har gjort det, at vi har lokaliseret de personer, der har haft en nedgang i tillæg fra November 2000 til Februar 2001 uden en tilsvarende nedgang i den indberettede a-indkomst (korrigeret for uregelmæssige betalinger).

Disse personer har vi givet et ekstra tillæg svarende til den konstaterede nedgang. Denne manøvre giver en samlet stigning på ca 40 mio kr.

Metoden undervurderer mængden af manglende tillæg, idet den ikke medtager evt. manglende tillæg for personer, der er nyansatte, og heller ikke medtager tillægsstigningen for de personer, der har haft en stigning i tillæg fra november til februar. Dette er imidlertid det bedste vi kan gøre indtil vi får en omkørsel fra KMD.

Disse tilrettede tal er lagt ud på vores Server, så 'Lokale Løndata på PC' kan opdateres på sædvanlig vis.

Indtil der er nye rettede tal for februar 01, vil det fremgå af rapporter fra systemet, at der er fejli tillæggene fra KMD.

Vi udsender ikke data for februar 01 på CD før vi har fået dem rettet, så de er altså kun tilgængelige via automatisk opdatering over internettet. Kommuner/amter der ikke har mulighed for automatisk opdatering og som ønsker disse foreløbige tal bedes henvende sig til FLD på nedenstående tlf/e-mail.

Februartallene bliver hverken offentliggjort i LOPAKS eller som tabeller før vi har fået rettet fejlen.