Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLigestillingsstatistik hver måned


2013-10-09Ligestillingsstatistikken vil fremover være tilgængelig i
en ny version svarende til brugerfladen i SIRKA.

Desuden bliver den en del af KRLs månedlige statistikproduktion
i stedet for som hidtil - at være en årlig statistik.

Den nye interaktive version er væsentligt forbedret med hensyn til rapporttyper og muligheder for afgrænsning m.v.

Forespørgsler vedrørende statistikken kan rettes til
Lasse Hadberg
lhh@krl.dk
Tlf. 3370 3812LI_i_SIRKA_Nyhedsbrev.pdf