Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for juni 2013


2013-09-13
er nu tilgængelige i SIRKA


Nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug m.v. juni 2012-2013 er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor


Nyhed_juni_2013.pdf