Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFraværsstatistikken 2012


2013-06-06
for kommuner og regioner er udkommet


Statistikken beskriver fraværet i den kommunale og regionale sektor samlet og fordelt på forskellige variable såsom enkeltkommuner og -regioner, køn, personale- og aldersgrupper m.m.

I forhold til tidligere år er 'Fravær som ikke udgør en hel dag' inkluderet under SYGEFRAVÆR for så vidt angår brugere af KMD. Brugere i Silkeborg Data har haft denne årsag inkluderet alle årene i sygefraværet.

Antalsmæssigt udgør dette 0,03 dagsværk af i alt 11,94 for den kommunale sektor og ca. 0,01 ud af 11,02 dagsværk i den regionale sektor.

Det skal nævnes, at fraværet for Københavns kommune var regnet for højt (ca. 1 dagsværk) i 2011 grundet fejlindberetning af timer.

Statistikken er tilgængelig on-line på statistikplatformen SIRKA,
her.

samt i LOPAKS
her.

Yderligere omtale af statistikken findes i Metodebeskrivelsen og Nyhedsbrevet.

Metodebeskrivelse

Nyhedsbrev

Forespørgsler vedrørende statistikken kan rettes til

Lasse Hadberg
lhh@krl.dk
tlf. 3370 3812

eller

Janus Harder
jae@krl.dk
tlf. 3370 3807

Link til Nyhedsbrev og Link til gennemgang af metode og begreber ses herunder.


FV12 Nyhedsbrevet.pdf

FV12 Nyhedsbrevet.pdfbak

Fravaersstatistikken metode og begreber.pdf