Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLokale Løndata feb. 2002


2002-05-02Data
for februar 2002  ligger nu klar, så programmet kan hente dem via Internettet.
CD-versionen udsendes i uge 20.Fejl og manglerFolkeskolelærere style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial'>: Fra Maj
måned 2000 til og med maj 2001 har vi ikke modtaget oplysninger om
undervisningsgodtgørelse og merarbejdsgodtgørelse i vores indberetning fra
Kommunedata (excl Århus). Derved har gennemsnitslønnen for denne personalegruppe været
undervurderet i denne periode.

Den
beregnede lønudvikling er dermed blevet for lav i perioderne:maj      1999 til maj      2000

august   1999 til august   2000

november 1999 til november 2000

februar  2000 til februar  2001

Denne løndel er skønnet til at
udgøre ca. 12-13 mill.kr. om måneden, hvorved lønudviklingen i en periode har
været ca. 1% for lav for folkeskolelærerne. Da denne løndel således er skønnet
til at udgøre ca. 250 kr. pr. lærer om måneden, er gennemsnitslønnen for
lærerne ligeledes undervurderet med 250 kr.Løndelen indgår i udtrækket for
august måned, hvorved lønniveauet for lærerne m.fl. i folkeskolen hermed er
hævet op på det korrekte niveau. Derved vil lønudviklingen for lærere m.fl. i
folkeskolen, af denne årsag blive overvurderet med knap 1% i de næste fire perioder:style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Times New Roman'>august  
2000 til
august   2001

november 2000 til
november 2001

februar  2001 til
februar  2002

maj      2001 til maj style='mso-tab-count:1'>      2002.Planlagte
udvidelser

Der
har været mange der har ønsket en
bedre beskrivelse af, hvad der præcis optælles i de enkelte felter og
kolonner. Vi lovede den færdig i december, men er blevet forsinket af
overenskomstforhandlingerne
, og vi
mangler stadig oplysninger fra Silkeborg Datacentral.Andet

Variable ydelser. style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial'>Der er en
del usikkerhed omkring optælling af genetillæg og overarbejde, fordi der nogen
gange bliver optalt 4 uger og andre gange 5. Hvis man sammenligner to år, hvor
der i det ene er optalt 4 ugers genetillæg i den pågældende måned, og i det
andet 5, så vil det i sig selv indvirke på lønudviklingen.style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'>I
Silkeborg Datacentrals lønsystem ligger det fast, hvornår der optælles 4 hhv. 5
uger:


style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'>Silkeborg
Datacentral kører løn for stort set hele Sygehussektoren dog undtagen
sygehusene i Roskilde amt, Vestsjællands amt og endelig Københavns amt i 1998.
I programmet er der indbygget mulighed for at korrigere for de
style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'>
forskellige
optællinger. Det gøres under menupunktet ”Gennemse” og ”Indstillinger”, hvor
det kan markeres, at man ønsker korrektion
               
1998     1999    2000   
2001    2002

1.kvt. (Feb)  4 uger   4 uger  4 uger  4 uger  4 uger

2.kvt. (Maj)  5 uger   5 uger  5 uger  4 uger  5 uger

3.kvt. (Aug)  5 uger   5 uger  4 uger  5 uger  5 uger

4.kvt. (Nov)  5 uger   4 uger  4 uger  4 uger  4 uger

KMD har meddelt os, at det ikke vil være
muligt, at korrigere for det i deres system, idet der ikke er nogen struktur i,
hvornår der bruges 4 eller 5 uger.
style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'>.Vi har
en mail-liste, hvor man kan tilmelde sig til
at få nyheder tilsendt via e-mail.se http://www.f-ld.dk/produkter/3.html
eller http://www.f-ld.dk/maillist/Via maillisten vil man også blive orienteret, når der er
opdateringer af programmet, samt når nye data er klar til download.