Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERKommunestatistik 2010


2011-09-27
er offentliggjort og kan hentes på vores hjemmeside


Statistikken kan downloades som PDF-fil fra hjemmesiden her, hvor tidligere års statistikker ligeledes kan downloades.

Statistikken udgives efterfølgende som publikation.

Yderligere omtale af statistikken findes i det vedhæftede Nyhedsbrev samt i 'Forordet' til publikationen henholdsvis Pdf-udgaven.

Udover resultaterne i den offentliggjorte statistik er der muligheder for andre og mere detaljerede opgørelser - også for regionerne. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til

Lasse Hadberg
lhh@krl.dk
tlf. 3370 3812

eller

Janus Harder
jae@krl.dk
tlf. 3370 3807

Link til Nyhedsbrev ses herunder


Komstat_2010_Nyhedsbrev.pdf