Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFraværsstatistikken 2010


2011-05-19
for kommuner og regioner er udkommet


Statistikken beskriver fraværet fordelt på kommuner og regioner, på personalegrupper, aldersgrupper, køn m.v. og opgjort for de to sektorer hver for sig samt for hele landet.

Yderligere omtale af statistikken 2010 findes i det vedhæftede Nyhedsbrev samt i 'Forordet' til publikationen.

I publikationen er der ligeledes en detaljeret gennemgang af begreber og metode.

Statstikken kan ses online i LOPAKS her.

Efterfølgende udgives statistikken som publikation. En pdf-udgave heraf kan dog allerede nu downloades fra hjemmesiden her, hvor tidligere års statistikker ligeledes kan downloades.

Forespørgsler vedrørende statistikken kan rettes til
Janus Harder
jae@krl.dk
tlf. 3370 3807

Link til Nyhedsbrev ses herunder


FV10_Nyhedsbrev.pdf