Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERPersonaleomsætning 2008/09 og 2009/10


2011-04-08
er offentliggjort


og kan downloades som PDf-fil fra hjemmesiden her, hvor tidligere års statistikker ligeledes kan downloades.

Statistikkerne udgives efterfølgende som publikationer.

Yderligere omtale af statistikkerne findes i det vedhæftede Nyhedsbrev samt i 'Forordet' til de enkelte publikationer henholdsvis Pdf-udgaven.

Udover resultaterne i de offentliggjorte statistikker er der muligheder for andre og mere detaljerede opgørelser. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til

Lasse Hadberg
lhh@krl.dk
tlf. 3370 3812

eller

Janus Harder
jae@krl.dk
tlf. 3370 3807PO0809_0910_Nyhedsbrevet.pdf