Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFraværsstatistikken 2009


2010-11-30
for den kommunale og regionale sektor er udgivet.


Statistikken beskriver fraværet fordelt på kommuner og regioner, på personalegrupper, aldersgrupper, køn m.v. og opgjort for de to sektorer hver for sig samt for hele landet.

Yderligere omtale af statistikken findes i det vedhæftede Nyhedsbrev samt i 'Forordet' til publikationen.
I publikationen er der ligeledes en detaljeret gennemgang af begreber og metode.

Statikken kan ses online i LOPAKS her.

Et Danmarkskort med angivelse af fraværsprocenten (målt på basis af dagsværk) for de enkelte kommuner ses her.

Efterfølgende udgives statistikken som publikation. En pdf-udgave heraf kan dog allerede nu downloades fra hjemmesiden her, hvor tidligere års statistikker ligeledes kan downloades.


Forespørgsler vedrørende statistikken kan rettes til
Lasse Hadberg
lhh@krl.dk
tlf. 3370 3812

eller

Janus Harder
jae@krl.dk
tlf. 3370 3807

Link til Nyhedsbrev ses herunder


FV09_Nyhedsbrevet.pdf