Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for december 2009


2010-03-03
er nu tilgængelige i LOPAKS


Pga. fejl i afgrænsningen af forudlønnede i Region Sjælland og Hjørring Kommune i statistikken for december 2009 er data omkørt 5. maj 2010. Dette har betydning for opgørelser af såvel løn- som personaleudvikling.

Det oprindelige nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug m.v. december 2008-2009 er vedhæftet, og det samme er et revideret nyhedsbrev.

Med venlig hilsen

Det Fælleskommunale Løndatakontor


Nyhed_december_2009_revideret_6_maj_2010.pdf

Nyhed_december_2009.pdf