Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLOPAKS


2002-01-31
Data for November 2001 er nu tilgængelige i LOPAKS


Lokale Løndata på
PC - November 2001


Data for November 2001 er nu tilgængelige i LOPAKS.
Randers kommune er ikke med i August og November 2001, idet Randers pt. ikke leverer data til FLD.Fejl og manglerFolkeskolelærere style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial'>: Fra Maj
måned 2000 til og med maj 2001 har vi ikke modtaget oplysninger om
undervisningsgodtgørelse og merarbejdsgodtgørelse i vores indberetning fra
Kommunedata (excl Århus). Derved har gennemsnitslønnen for denne personalegruppe været
undervurderet i denne periode.

Den
beregnede lønudvikling er dermed blevet for lav i perioderne:style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Times New Roman'>maj       1999 til maj
style='mso-tab-count:1'>      2000

august    1999 til
august    2000

november  1999 til
november  2000

februar  
2000 til februar   style='mso-tab-count:1'> 2001Denne løndel er skønnet til at
udgøre ca. 12-13 mill.kr. om måneden, hvorved lønudviklingen i en periode har
været ca. 1% for lav for folkeskolelærerne. Da denne løndel således er skønnet
til at udgøre ca. 250 kr. pr. lærer om måneden, er gennemsnitslønnen for
lærerne ligeledes undervurderet med 250 kr.Løndelen indgår i udtrækket for
august måned, hvorved lønniveauet for lærerne m.fl. i folkeskolen hermed er
hævet op på det korrekte niveau. Derved vil lønudviklingen for lærere m.fl. i
folkeskolen, af denne årsag blive overvurderet med knap 1% i de næste fire perioder:style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Times New Roman'>august   
2000 til
august    2001

november  2000 til
november  2001

februar   2001 til
februar   2002

maj       2001 til maj style='mso-tab-count:1'>       2002.Andet

Variable ydelser. style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial'>Der er en
del usikkerhed omkring optælling af genetillæg og overarbejde, fordi der nogen
gange bliver optalt 4 uger og andre gange 5. Hvis man sammenligner to år, hvor
der i det ene er optalt 4 ugers genetillæg i den pågældende måned, og i det
andet 5, så vil det i sig selv indvirke på lønudviklingen.style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'>I
Silkeborg Datacentrals lønsystem ligger det fast, hvornår der optælles 4 hhv. 5
uger:style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'> style='mso-tab-count:1'>                 1998 style='mso-tab-count:1'>    1999 style='mso-tab-count:1'>    2000   
2001

1.kvt. (Feb)   4 uger style='mso-tab-count:1'>  4 uger  4 uger  4 uger

2.kvt. (Maj)   5 uger style='mso-tab-count:1'>  5 uger  5 uger  4 uger

3.kvt. (Aug)   5 uger style='mso-tab-count:1'>  5 uger  4 uger  5 uger

4.kvt. (Nov)   5 uger style='mso-tab-count:1'>  4 uger  4 uger  4 uger

style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'>Silkeborg
Datacentral kører løn for stort set hele Sygehussektoren dog undtagen
sygehusene i Roskilde amt, Vestsjællands amt og endelig Københavns amt i 1998.
I LOPAKS-rapporterne korrigeres for de
forskellige optællingsperioder, således, at alle 4-ugers perioder justeres op til 5 uger.KMD har meddelt os, at det ikke vil være
muligt, at korrigere for det i deres system, idet der ikke er nogen struktur i,
hvornår der bruges 4 eller 5 uger.