Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLokale Løndata November 2001


2002-01-31Data
for Augustl 2001, ligger nu klar, så programmet kan hente dem via Internettet.
CD-versionen udsendes i uge 7.Fejl og manglerFolkeskolelærere style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial'>: Fra Maj
måned 2000 til og med maj 2001 har vi ikke modtaget oplysninger om
undervisningsgodtgørelse og merarbejdsgodtgørelse i vores indberetning fra
Kommunedata (excl Århus). Derved har gennemsnitslønnen for denne personalegruppe været
undervurderet i denne periode.

Den
beregnede lønudvikling er dermed blevet for lav i perioderne:style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Times New Roman'>maj       1999 til maj
style='mso-tab-count:1'>      2000

august    1999 til
august    2000

november  1999 til
november  2000

februar  
2000 til februar   style='mso-tab-count:1'> 2001Denne løndel er skønnet til at
udgøre ca. 12-13 mill.kr. om måneden, hvorved lønudviklingen i en periode har
været ca. 1% for lav for folkeskolelærerne. Da denne løndel således er skønnet
til at udgøre ca. 250 kr. pr. lærer om måneden, er gennemsnitslønnen for
lærerne ligeledes undervurderet med 250 kr.Løndelen indgår i udtrækket for
august måned, hvorved lønniveauet for lærerne m.fl. i folkeskolen hermed er
hævet op på det korrekte niveau. Derved vil lønudviklingen for lærere m.fl. i
folkeskolen, af denne årsag blive overvurderet med knap 1% i de næste fire perioder:style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Times New Roman'>august   
2000 til
august    2001

november  2000 til
november  2001

februar   2001 til
februar   2002

maj       2001 til maj style='mso-tab-count:1'>       2002.

Planlagte
udvidelser

Der
har været mange der har ønsket  en
bedre beskrivelse af, hvad der præcis optælles i de enkelte felter og
kolonner. Vi lovede den færdig i december, men er blevet forsinket af
overenskomstforhandlingerne.

Andet

Variable ydelser. style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial'>Der er en
del usikkerhed omkring optælling af genetillæg og overarbejde, fordi der nogen
gange bliver optalt 4 uger og andre gange 5. Hvis man sammenligner to år, hvor
der i det ene er optalt 4 ugers genetillæg i den pågældende måned, og i det
andet 5, så vil det i sig selv indvirke på lønudviklingen.style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'>I
Silkeborg Datacentrals lønsystem ligger det fast, hvornår der optælles 4 hhv. 5
uger:style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'> style='mso-tab-count:1'>                 1998 style='mso-tab-count:1'>    1999 style='mso-tab-count:1'>    2000   
2001

1.kvt. (Feb)   4 uger style='mso-tab-count:1'>  4 uger  4 uger  4 uger

2.kvt. (Maj)   5 uger style='mso-tab-count:1'>  5 uger  5 uger  4 uger

3.kvt. (Aug)   5 uger style='mso-tab-count:1'>  5 uger  4 uger  5 uger

4.kvt. (Nov)   5 uger style='mso-tab-count:1'>  4 uger  4 uger  4 uger

style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'>Silkeborg
Datacentral kører løn for stort set hele Sygehussektoren dog undtagen
sygehusene i Roskilde amt, Vestsjællands amt og endelig Københavns amt i 1998.
I programmet er der indbygget mulighed for at korrigere for de

forskellige
optællinger. Det gøres under menupunktet ”Gennemse” og ”Indstillinger”, hvor
det kan markeres, at man ønsker korrektionKMD har meddelt os, at det ikke vil være
muligt, at korrigere for det i deres system, idet der ikke er nogen struktur i,
hvornår der bruges 4 eller 5 uger.
style='font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt'>. 

Vi har
en mail-liste, hvor man kan tilmelde sig til
at få nyheder tilsendt via e-mail.se http://www.f-ld.dk/produkter/3.html
eller http://www.f-ld.dk/maillist/Via maillisten vil man også blive orienteret, når der er
opdateringer af programmet, samt når nye data er klar til download.