Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERPersonaleomsætning 2007 - 2008


2009-09-01
Statistikken for den kommunale og regionale sektor er udkommet


og kan downloades som pdf-fil fra FLD's website.
Statstikken vil senere blive udgivet som publikation.

Forespørgsler vedrørende statistikken kan rettes til
Lasse Hadberg
Det Fælleskommunale Løndatakontor
lhh@krl.dk
3370 3812

Nyhedsbrev er vedhæftet nedenfor.

Med venlig hilsen
Det Fælleskommunale LøndatakontorPO0708_Nyhed_samlet.pdf