Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERData for marts 2009


2009-06-29
Er nu tilgængelige i LOPAKS


Marts 2009 er nu tilgængelige i LOPAKS

Nyhedsbrev vedrørende lønudvikling, personaleforbrug mv. marts 2008-2009 er vedhæftet.

I de tidligere offentliggjorte data for februar 2009 er angivelsen af fuldtidsbeskæftigede for personer i fleksjob ikke blevet korrigeret med ny opgørelsesmetode i februar 2008 i sammenligningstabellerne. Dette har en betydning hvis man ser på de regionale opgørelser inklusive fleksjob.

Med venlig hilsen

Det Fælleskommunale Løndatakontor


Nyhed_marts_2009.pdf