Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLønstatistik februar 2000


2001-06-29
Lønudviklingen for februar 2000 til februar 2001 er beregnet til 4,2% for den kommunale/amtskommunale sektor


Vi er nu klar med statistikken for Februar 2001, og lønudviklingsstatistikkerne Februar 2000 - februar 2001 er offentliggjort under Nøgletal, både på landsbasis og for enkelt-kommuner/amter. Februar-tallene er ligeledes lagt ind i LOPAKS.

Da datakvaliteten af de indberettede løn og personaleoplysninger fra Kommunedata til FLD er blevet forbedret i forbindelse med overgangen til månedsudtræk, vil den opgjorte lønudvikling fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001 være højere end den reelle lønudvikling i samme periode.

Den opgjorte lønudvikling for den kommunale sektor i denne periode er på 4,2%, hvilket er ca. 0,2% større end den reelle lønudvikling i perioden.

Dette skyldes at tillægsindberetningen fra Kommunedata er blevet forbedret, hvorved mængden af de opgjorte tillæg er blevet forøget.

Da denne forbedring af indberettede tillæg rammer meget skævt, vil lønudviklingen for enkelte personalegrupper være væsentligt påvirket af denne forbedring. Denne forbedring vil i særdeleshed ramme dagplejere, chefer i KL,tandlæger samt Akademikere.