Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERRettelse til data for september 2008


2009-01-13
Rettelse til data for september 2008


Data for september 2008 er blevet korrigeret!

Idet der i det tidligere offentliggjorte datasæt vedrørende september 2008 var sket en fejl i det beregnede pensionsbidrag for tjenestemænd, udsendes hermed nye data.

Overordnet set betyder det 0,3 procentpoint for lønudviklingen. I første omgang beregnede FLD lønudviklingen for den samlede kommunale og regionale sektor til 4,9% i perioden september 2007-2008. Med korrektionen af beregningen af pensionsbidrag for tjenestemænd bliver lønudviklingen 5,2%.

Lønudviklingen for de enkelte stillingsgrupper med mange tjenestemænd, eller lønudviklingen for tjenestemænd alene, er naturligvis særligt berørt.

Med venlig hilsen

Det Fælleskommunale Løndatakontor