Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERFraværsstatistikkken 2006 korrigeret


2008-12-18
for strukturreformen' er udkommet


'Fraværsstatistik 2006 korrigeret for strukturreformen' er udkommet. Statististikken samt tidligere udgaver kan downloades her Fravær.

Statistiken er baseret på fraværsdata for amter og kommuner for året 2006. Disse data er efterfølgende forsøgt korrigeret således, at der tages højde for ændringer i den kommunale struktur og for den beskæftigelsesmæssige fordeling mellem den kommunale, den regionale og den statslige sektor. Formålet med denne statistik er at etablere en 'databro' mellem opgørelser før og efter strukturreformen.

Ved sammenligning statistikken for 2007 erindres om , at der ud over strukturre-formens betydning kan være forskelle i omfang og kvalitet af de indsamlede data for de to år for den enkelte kommune eller region.