Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERLokale Løndata


2001-10-02
Manglende optælling af merarbejdsgodtgørelse for lærere m.fl. i folkeskolen.


Vi har hidtil ikke modtaget oplysninger om
undervisningsgodtgørelse og merarbejdsgodtgørelse
i vores indberetning fra Edb-centralerne. Disse
løndele vedr. alene lærere m.fl. i folkeskolen,
og har manglet siden maj måned 2000, hvorved
gennemsnitslønnen for denne personalegruppe siden
maj måned 2000 har været undervurderet. Dermed har de
beregnede lønudviklinger i perioder været fastsat for
lavt. De perioder det drejer sig om er:
maj 1999 til maj 2000
august 1999 til august 2000
november 1999 til november 2000
februar 2000 til februar 2001.

Denne løndel er skønnet til at udgøre ca. 12-13 mill.
kr. om måneden, hvorved lønudviklingen i en periode
har været ca. 1% for lav for lærere m.fl. i
folkeskolen. Da denne løndel således er skønnet til
at udgøre ca. 250 kr. pr. lærer om måneden, er
gennemsnitslønnen for lærerne ligeledes undervurderet
med 250 kr.

Løndelen indgår i udtrækket for august måned,
hvorved lønniveauet for lærerne m.fl. i folkeskolen
fra og med dette 3. kvartal 2001, lidt forsinket
blive hævet op på det korrekte niveau. Derved vil
lønudviklingen for lærere m.fl. i folkeskolen, af
denne årsag blive forøget med knap 1% i de næste fire
perioder. Dette er perioderne:
august 2000 til august 2001
november 2000 til november 2001
februar 2001 til februar 2002
maj 2001 til maj 2002.