Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere Vedtægter
SIRKA - statistikdatabasen Overenskomststatistikken Statistik i præsteret tid Ligestillingsstatistik Personaleomsætning Satstabeller Skyggeskalaer Kommunal Lønstatistik
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport Landsstatistik regioner
Strukturreformen Lokale Løndata T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser Disco-koder Brugeradministration

NYHEDERBeregningsgrundlag OK-08


2007-10-05
SBG 08 er klar


Beregningsgrundlaget til de centrale forhandlinger ved OK-08 er færdigt.Beregningsgrundlaget er dannet på baggrund af statistikken for maj-07 plus skemaindberetninger fra en række selvejende institutioner mv., der ikke anvender de kommunale lønanvisningssystemer.Særydelser og resultatløn er opgjort for et helt år.

For KMD perioden 1/7-06 - 31/6-07

For Silkeborg datacentral for perioden 1/1-06 - 31/12-06Alle satser er fremregnet til 1/1-08 niveau


Lønsumstabeller:Beregningsmodulet:www.sbg08.dk